Search
Close this search box.
Home | Onze werkwijze

Onze werkwijze

Door het testen van sollicitanten en medewerkers middels assessments of keuringen draagt Human Company bij aan het optimaal presteren van mensen binnen organisaties met een maatschappelijk belang. Onze persoonlijke aanpak, wetenschappelijke onderbouwing en het plaatsen van de mens in de context zijn de pijlers van onze werkwijze. 

Persoonlijke aanpak
Wij luisteren eerst goed naar de wensen van onze opdrachtgevers en denken dan met ze mee. Over oplossingen en aanpak. In overleg ontwikkelen we een onderzoek of assessment op maat, specifiek voor de functies binnen jouw organisatie. Om tot een goede aanpak te komen, vinden wij het belangrijk om de praktijk waarin mensen werken met eigen ogen te zien. Dit doen wij door werkplekbezoeken af te leggen waarbij we met name kijken naar de veiligheidsrisico’s. De kennis die wij hierbij opdoen verwerken we in onze assessments.

Wetenschappelijke onderbouwing
Met een eigen R&D-afdeling onderzoeken en analyseren wij continu de toegevoegde waarde van onze assessments. Hiermee werken wij voortdurend aan de verbetering van de effectiviteit van onze onderzoeken. Met name als het gaat om de menselijke factoren in de uitvoering van veiligheidskritische functies. Zo dragen wij bij aan het voorkomen van veiligheidsfouten en het terugdringen van verzuim en uitval bij opleidingen. En we zetten deze kennis in bij het succesvol laten functioneren en ontwikkelen van de mensen op de werkvloer.

Mens in context
Wij zijn er van overtuigd dat je alleen goede adviezen kunt geven over het functioneren van mensen in de praktijk als je niet alleen die mens, maar ook de context kent. In ons competentiemodel beschrijven wij wat de samenhang is tussen de kenmerken van werkende mens, zoals kennis, ervaring en aanleg, en de context waarin hij of zij functioneert. Dit competentiemodel is een uitstekend hulpmiddel bij verschillende HRM-processen. Hiermee krijg je goed zicht op de gewenste competenties van je medewerkers en in welke mate deze ontwikkelbaar zijn. 

Human Company Competentiemodel

Certificering
Human Company is officieel erkend door RailAlert en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We zijn wettelijk bevoegd tot het uitvoeren van psychologische keuringen voor spoorwegpersoneel met veiligheidstaken en andere veiligheidskritische functies binnen het openbaar vervoer. Daarnaast heeft Human Company overeenkomsten met verschillende vervoersbedrijven voor het keuren van medewerkers in het kader van de Wet Lokaal Spoor (WLS).

NIP website

Specialisten
Human Company is dé specialist op het gebied van bedrijfspsychologisch onderzoek voor functies waarbij veiligheid of emotionele weerbaarheid op de werkvloer essentieel is. Onze adviseurs zijn geregistreerd bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Dit betekent onder meer dat we strikt vertrouwelijk omgaan met de gegevens van kandidaten en medewerkers van je organisatie. De adviezen van Human Company hebben een hoge betrouwbaarheid en voorspellende waarde door onze sterke wetenschappelijke basis.

Integrale benadering van duurzame inzetbaarheid.
Een goede, bewezen en op elkaar aansluitende aanpak. Dat biedt 3DIWERKT!. Een samenwerking tussen Intergo, Human Company en HollandFit. Zij bieden een integrale aanpak die er op is gericht om waarde voor de medewerkers en de organisatie meetbaar en succesvol toe te voegen.