Home | Klachten

Klacht?

Een klacht over onze dienstverlening? Wij horen het graag van u terug. Hieronder leest u hoe onze klachtenprocedure werkt.

U kunt uw klacht tot 8 weken na testdatum schriftelijk aan ons kenbaar maken via info@humancompany.nl. Vermeld in de e-mail uw naam, telefoonnummer en omschrijving van de klacht.

Binnen een week na ontvangst kunt u een schriftelijke ontvangstbevestiging verwachten. Binnen twee weken na ontvangst ontvangt u van ons een eerste schriftelijke reactie op uw klacht.

Bezwaar
Heeft u een klacht over de inhoud en uitslag van het psychologisch advies, dan is er feitelijk sprake van een bezwaar. In dat geval verwijzen wij u graag naar onze bezwaarprocedure. Klik hier om naar de bezwaarprocedure te gaan.

Human Company is dé specialist op het gebied van bedrijfspsychologisch onderzoek voor functies waar veiligheid of emotionele weerbaarheid op de werkvloer essentieel is.

Contact
033-4226600
info@humancompany.nl

Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort