Home | Klachten

Klacht?

Een klacht over onze dienstverlening? Wij horen het graag van u terug. Hieronder leest u hoe onze klachtenprocedure werkt.

U kunt uw klacht tot 8 weken na testdatum schriftelijk aan ons kenbaar maken via info@humancompany.nl. Vermeld in de e-mail uw naam, telefoonnummer en omschrijving van de klacht.

Binnen een week na ontvangst kunt u een schriftelijke ontvangstbevestiging verwachten. Binnen twee weken na ontvangst ontvangt u van ons een eerste schriftelijke reactie op uw klacht.

Bezwaar
Heeft u een klacht over de inhoud en uitslag van het psychologisch advies, dan is er feitelijk sprake van een bezwaar. In dat geval verwijzen wij u graag naar onze bezwaarprocedure. Klik hier om naar de bezwaarprocedure te gaan.