Home | Onze diensten

Onze diensten

Met de inzet van een assessment beschik je over een onafhankelijk en onderbouwd handvat dat ondersteuning biedt tijdens de selectieprocedure. Ook kan een assessment helpen bij het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van een medewerker. Je ontvangt een heldere rapportage met een advies en een duidelijke toelichting op kwaliteiten en ontwikkelpunten. Afhankelijk van het doel en de vraagstelling biedt Human Company verschillende soorten assessments aan. Maatwerk staat bij ons centraal.

Helder advies over functiegeschiktheid

Assessments

Het kiezen van die ene geschikte medewerker uit een groep sollicitanten is niet gemakkelijk. Wil je meer inzicht in de capaciteiten en persoonlijkheid van een kandidaat? Past hij of zij wel bij de functie en bij je bedrijf? De assessments van Human Company bieden uitkomst. Wij plaatsen de toekomstige medewerker in de context waarin de functie wordt uitgeoefend. Ons selectieassessment levert zo betrouwbare informatie over de geschiktheid voor een specifieke functie. We onderzoeken of de kandidaat over de vereiste competenties beschikt en brengen kwaliteiten en ontwikkelpunten in kaart. Zo wordt het kiezen van de juiste persoon op de juiste plek een stuk eenvoudiger.

Zit de juiste persoon nog op de juiste plek?

Ontwikkelassessments

Werknemers gaan door verschillende fases in hun loopbaan. Het is belangrijk om je regelmatig af te vragen of je medewerkers nog wel op de juiste plek zitten. Het ontwikkelassessment van Human Company is hier specifiek voor ontwikkeld. Het is een uitstekend middel om zicht te krijgen op wat een medewerker wil, kan en nog meer zou kunnen bijdragen aan de doelen van je organisatie. Ons ontwikkelassessment geeft niet alleen inzicht in de competenties van je medewerkers maar ook in hun ontwikkelmogelijkheden. Denk aan het benutten en uitbouwen van hun sterke punten, maar ook aan het verbeteren van minder sterke kanten.

Snelle screening van sollicitanten

Online assessment

Lezen en beoordelen van cv’s en motivatiebrieven kan veel tijd kosten. Hoe weet je zeker dat die ene kandidaat daadwerkelijk over de juiste competenties beschikt voor de functie? Een online assessment van Human Company biedt de oplossing. Wij screenen een groep sollicitanten op een snelle en objectieve wijze. Een online assessment is zeer geschikt om binnen het recruitmentproces in te zetten als screening. Maar het kan ook ondersteuning bieden bij het voeren van sollicitatiegesprekken. Het online assessment vergelijkt alle sollicitanten aan de hand van standaardeisen. Je krijgt hiermee direct inzicht in de aanwezige competenties die benodigd zijn bij het uitvoeren van de functie.

Veilige uitvoering van het primaire proces

Veiligheidsonderzoek

In veiligheidskritische functies is het essentieel dat je snel en adequaat kunt reageren om gevaarlijke situaties te voorkomen. Denk aan buschauffeurs, machinisten, tram- en metrobestuurders, treindienstleiders, veiligheidsmannen, leiders werkplekbeveiliging en operators vaarwegen. Een veiligheidskeuring of -onderzoek meet in hoeverre een medewerker voldoet aan de gestelde eisen van veiligheidsbewust handelen. Wij brengen in kaart of iemand over de benodigde capaciteiten en kwaliteiten beschikt om risico’s te minimaliseren en duurzaam inzetbaar te blijven. Een veiligheidsonderzoek of (wettelijke) veiligheidskeuring kan ingezet worden als aanstellingskeuring, potentieelmeting (partieel veiligheidsonderzoek)0-meting of periodieke keuring.

Uitval voorkomen

Duurzame inzetbaarheid

Met de inzet van ons psychologisch onderzoek help je uitval van je medewerkers te voorkomen. Preventief door de mentale belastbaarheid van een medewerker in kaart te brengen en dankzij onze adviezen over duurzame inzetbaarheid. Maar ook bij verzuim of gemaakte werkfouten biedt Human Company uitkomst. Een diagnostisch competentieonderzoek geeft helderheid over het risico op herhaling en brengt duidelijkheid over re-integratiemogelijkheden.