Home | Sociale weerbaarheid

Sociale weerbaarheid

De maatschappij verhardt en deze verharding heeft impact op mensen die werkzaam zijn in bijvoorbeeld het publieke domein, de zorg en retail. Zij zijn het die in toenemende mate bij de uitvoering van hun werkzaamheden te maken krijgen met agressie en soms zelfs geweld. De centrale vraag is: Is iemand in staat om te gaan met de sociale druk die de functie met zich meebrengt en het werk met plezier en succes uit te voeren. Mensen verschillen in hoe zij reageren in situaties waarin de-escalerend vermogen gevraagd wordt en in hoe weerbaar zij zijn. Human Company brengt dit in kaart. Onze assessments helpen daarmee ongewenst verloop en verzuim voorkomen.

In onze dienstverlening op het gebied van operationele veiligheid onderscheiden wij online assessments, die thuis of op locatie van jou als opdrachtgever gemaakt worden en live assessments op één van onze locaties. Mental check-up Tekst. Assessment op één van onze locaties Een op maat ingericht assessment uitgevoerd op locatie door een assessmentpsycholoog met een advies op maat waarin de specifieke context een centrale plek inneemt. De volgende assessmentonderdelen zijn in het kader van rijveiligheid opgenomen in het assessment:
    1. Testen gericht op het gewenste werk- en denkniveau
    2. Uitgebreid persoonlijkheids-, drijfveren en werkstijlenonderzoek om de gewenste competenties voor de betreffende functie in kaart te brengen
    3. Simulatie gericht op de gewenste, specifieke vaardigheden voor de betreffende functie. Wij hebben simulaties ontwikkeld waarin het kunnen de-escaleren van de situatie een cruciale succesfactor is
    4. Een interview waarin een assessmentpsycholoog op gestructureerde wijze competenties uitvraagt en aandacht besteedt aan ontwikkelbaarheid van competenties en duurzaam omgaan met stress in het kader van vitaliteit
    5. De rapportage bevat een selectie-advies met een helder en duidelijk beschreven toelichting.
  Op basis van jarenlange ervaring in het veiligheidsdomein bieden wij handvatten om objectief te kijken naar mensen in veiligheidskritische functies. Of het nu sollicitanten zijn in selectietrajecten of zittende medewerkers wiens werkzaamheden zijn veranderd in de loop der tijd waardoor andere eisen worden gesteld.

Meer weten over rijveiligheid voor uw organisatie?

Vul hieronder uw gegevens in en we sturen de informatie per e-mail.

Mijn werkveld: