Home | Rijveiligheid

Rijveiligheid

In functies waarbij rijveiligheid van belang is, is het cruciaal om adequaat te reageren op situaties die zich voordoen. De centrale vraag is: Is iemand in staat om de informatie die op hem of haar afkomt op een snelle en zorgvuldige wijze te verwerken, zodat er op een passende en veilige manier wordt gehandeld? Human Company brengt dit in kaart. Onze assessments helpen daarmee incidenten en ongevallen te voorkomen . Meer weten over de toegevoegde waarde van onze assessments op het gebied van rijveiligheid? Laat je gegevens achter en ontvang de brochure.

In onze dienstverlening op het gebied van rijveiligheid onderscheiden wij online assessments, die deels thuis of op locatie van u als opdrachtgever gemaakt worden en live assessments uitgevoerd op één van onze locaties.

Online assessment
Een modulair ingericht assessment waarin verschillende onderdelen gekozen en samengesteld kunnen worden. Ideaal om als pre-selectie instrument in te zetten of als basis te gebruiken voor het selectiegesprek. Met het online assessment heb je zelf de regie, bepaal je de onderdelen en behoud je snelheid in het selectieproces.

In het online assessment kan gekozen worden uit de volgende onderdelen:
  1. Testen gericht op aandachtsfuncties en daarmee een risico-inschatting op het gebied van rijveiligheid
  2. Testen gericht op het gewenste werk- en denkniveau
  3. Persoonlijkheidsonderzoek om de gewenste competenties voor de betreffende functie in kaart te brengen

Assessment op één van onze locaties
Een op maat ingericht assessment uitgevoerd op locatie door een assessmentpsycholoog met een advies op maat waarin de specifieke context een centrale plek inneemt.

De volgende assessmentonderdelen zijn in het kader van rijveiligheid opgenomen in het assessment:
  1. Testen gericht op aandachtsfuncties
  2. Testen gericht op het gewenste werk- en denkniveau
  3. Uitgebreid persoonlijkheids-, drijfveren en werkstijlenonderzoek om de gewenste competenties en passing voor de betreffende functie in kaart te brengen
  4. Een interview waarin een assessmentpsycholoog op gestructureerde wijze competenties uitvraagt en aandacht besteedt aan ontwikkelbaarheid van competenties en duurzaam omgaan met stress in het kader van vitaliteit
  5. De rapportage bevat een selectie-advies met een helder en duidelijk beschreven toelichting.

Op basis van jarenlange ervaring in het veiligheidsdomein bieden wij handvatten om objectief te kijken naar mensen in veiligheidskritische functies. Of het nu sollicitanten zijn in selectietrajecten of zittende medewerkers wiens werkzaamheden zijn veranderd in de loop der tijd waardoor andere eisen worden gesteld.

Meer weten over rijveiligheid voor uw organisatie?

Vul hieronder uw gegevens in en we sturen de informatie per e-mail.

Mijn werkveld: