Home | Operationele veiligheid

Operationele veiligheid

In organisaties waar de veiligheidsrisico’s hoog zijn, zorgen psychologische inzichten voor grip op gedrag, maken concreet hoe gedrag te beïnvloeden en hoe een sterke veiligheidscultuur te creëren. Organisaties die investeren in psychologische expertise zijn beter uitgerust om de complexe uitdagingen in het kader van veiligheid, in een omgeving die in sneltreinvaart ontwikkelt, aan te pakken en een veilige werkomgeving voor hun werknemers te waarborgen. Door de menselijke factor centraal te stellen voor medewerkers en leidinggevenden, kunnen deze organisaties niet alleen ongevallen en incidenten voorkomen, maar ook een cultuur creëren waarin veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid en een gemeenschappelijke waarde is.

In onze dienstverlening op het gebied van operationele veiligheid onderscheiden wij online assessments, die thuis of op locatie van jou als opdrachtgever gemaakt worden en live assessments op één van onze locaties. Online assessment Een modulair ingericht assessment waarin verschillende onderdelen gekozen en samengesteld kunnen worden. Ideaal om als pre-selectie instrument in te zetten of als basis te gebruiken voor het selectiegesprek. Met het online assessment heb je zelf de regie, bepaal je de onderdelen en behoud je snelheid in het selectieproces. In het online assessment kan gekozen worden uit de volgende onderdelen:
  1. Testen gericht op aandachtsfuncties en daarmee een risico-inschatting op het gebied van veiligheid voor bijvoorbeeld operators
  2. Testen gericht op het gewenste werk- en denkniveau
  3. Persoonlijkheidsonderzoek om de gewenste competenties voor de betreffende functie in kaart te brengen
  Assessment op één van onze locaties Een op maat ingericht assessment uitgevoerd op locatie door een assessmentpsycholoog met een advies op maat waarin de specifieke context een centrale plek inneemt. De volgende assessmentonderdelen zijn in het kader van rijveiligheid opgenomen in het assessment:
  1. Testen gericht op aandachtsfuncties
  2. Testen gericht op het gewenste werk- en denkniveau
  3. Uitgebreid persoonlijkheids-, drijfveren en werkstijlenonderzoek om de gewenste competenties en passing voor de betreffende functie in kaart te brengen
  4. Simulatie gericht op de gewenste, specifieke vaardigheden voor de betreffende functie. Wij hebben specifieke simulaties ontwikkeld voor regiefuncties, leidinggevenden en adviesfuncties in een veiligheidskritische omgeving
  5. Een interview waarin een assessmentpsycholoog op gestructureerde wijze competenties uitvraagt en aandacht besteedt aan ontwikkelbaarheid van competenties en duurzaam omgaan met stress in het kader van vitaliteit
  6. De rapportage bevat een selectie-advies met een helder en duidelijk beschreven toelichting.
  Op basis van jarenlange ervaring in het veiligheidsdomein bieden wij handvatten om objectief te kijken naar mensen in veiligheidskritische functies. Of het nu sollicitanten zijn in selectietrajecten of zittende medewerkers wiens werkzaamheden zijn veranderd in de loop der tijd waardoor andere eisen worden gesteld.

Meer weten over rijveiligheid voor uw organisatie?

Vul hieronder uw gegevens in en we sturen de informatie per e-mail.

Mijn werkveld: