Search
Close this search box.

Klantcasus: OLVG

Ontwikkeladvies vergroot opleidingssucces van leerlingen

OLVG wil als het stadsziekenhuis van Groot-Amsterdam een sleutelrol vervullen in de verbetering van de gezondheidszorg voor iedereen in en rond de hoofdstad. Voor OLVG is iedereen uniek. Daarom stemmen zij hun zorg af op ieders specifieke situatie. Patiëntenzorg, onderzoek en opleiding gaan hierbij hand in hand en er is sprake van een professionele leeromgeving.

Human Company ondersteunt OLVG met een leer- en ontwikkelassessment waarmee we de specifieke kwaliteiten van kandidaten in kaart brengen. We formuleren adviezen voor het ontwikkelen van verbeterpunten en het opvangen van beperkingen. Het primaire doel van ons leer- en ontwikkelassessment is niet selectie, maar ondersteuning van de student en opleiders ter vergroting van de slaagkans in de opleiding.

Casus in cijfers:​
30 assessment per jaar. Slaagkans in de opleiding voor verpleegkundig specialist met meer dan 20 % verhoogd.

"De inzichten van Human Company zorgen ervoor dat het slagingspercentage van onze leerlingen met bijna 20% is gestegen."

Ilona Braaksma-Moleman

Praktijkopleider operatieassistenten