Klantcasus: OLVG

Ontwikkeladvies vergroot opleidingssucces van leerlingen

Doel van het leer- en ontwikkelassessment is het in kaart brengen van aandachtspunten en beperkingen van de kandidaat, het formuleren van adviezen voor het ontwikkelen van de aandachtspunten en het opvangen van de beperkingen.

Het primaire doel van het leer- en ontwikkelassessment is niet selectie, maar ondersteuning van de student en opleiders ter vergroting van de slaagkans in de opleiding.

Casus in cijfers:​
30 assessment per jaar. Slaagkans in de opleiding voor verpleegkundig specialist met meer dan 10 % verhoogd.

"De inzichten van Human Company zorgen ervoor dat het slagingspercentage van onze leerlingen met bijna 20% is gestegen."

Ilona Braaksma-Moleman

Directeur HR

Human Company is dé specialist op het gebied van bedrijfspsychologisch onderzoek voor functies waar veiligheid of emotionele weerbaarheid op de werkvloer essentieel is.

Contact
033-4226600
info@humancompany.nl

Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort