Search
Close this search box.

Deelnemerstevredenheid

Human Company vraagt structureel feedback van deelnemers en opdrachtgevers. Deze feedback stellen wij zeer op prijs en helpt ons de dienstverlening waar nodig te verbeteren. Onlangs hebben we de resultaten van het deelnemerstevredenheidonderzoek intern geëvalueerd. 

Beknopte evaluatie
Iedere deelnemer krijgt aan het eind van de assessmentdag het verzoek mee te doen aan een kort evaluatieonderzoek. Dit onderzoek betreft de informatievoorziening vooraf, de testlocatie en de onderzoeksdag als geheel. Vervolgens vragen we of de deelnemer bereid is thuis een uitgebreidere evaluatie in te vullen. Beide evaluaties zijn anoniem.
De beknopte evaluaties worden maandelijks binnen onze organisatie in de dagstart besproken.
Als voorbeeld hier de resultaten van de beknopte evaluaties van de locatie Amersfoort in juli dit jaar.

Uitgebreide evaluatie
Ca 10 % van de deelnemers vult thuis het uitgebreide evaluatieonderzoek in. Daarmee trachten we verbetermogelijkheden in onze dienstverlening op te sporen, zodat we onze dienstverlening nog verder kunnen laten aansluiten bij de wensen en verwachtingen van onze deelnemers en opdrachtgevers.
Deze uitgebreide evaluatie bespreken we jaarlijks in een bijeenkomst met alle collega’s.

Het afgelopen jaar hebben 190 deelnemers de uitgebreide evaluatie ingevuld; 74% man, 26% vrouw, gemiddelde leeftijd 43 jaar. 

Opvallende zaken uit het onderzoek:

 • Deelnemers die de uitgebreide evaluatie invullen zijn iets kritischer dan bij de beknopte evaluatie: 

                                                                              Beknopt    Uitgebreid 

           Informatievoorziening vooraf:               8,43             8,16
           Testlocatie:                                                     8,65             8,42
           Onderzoeksdag als geheel:                     8,42             8,43 

 • Maatregelen die we hebben genomen naar aanleiding van evaluaties uit vorige jaren hebben effect. De deelnemerstevredenheid stijgt ieder jaar. 

Positief:

 • Realiteitsgehalte acteurs
 • Deskundigheid adviseurs
 • Begeleiding op de onderzoeksdag door de psychologisch assistent


Minder positief:

 • Realistisch beeld van de assessmentdag vooraf

 • Beschikbaarheid oefentests op onze website


Op basis van deze evaluatie hebben we de volgende acties ingezet:

 • We gaan in de informatievoorziening uitgebreider in op de onderdelen van de assessmentdag, zodat deelnemers een realistischer beeld krijgen
 • We gaan extra oefentests beschikbaar maken op de website, met name ook oefentests voor de sensomotorische onderdelen (aandacht-, concentratie- en reactievermogen)
 • In de evaluatie vragen we vanaf 1 oktober ook naar de opdrachtgever, zodat we specifieker verbeteringen kunnen inzetten