Tijdens een assessment kunt u verschillende onderdelen verwachten, bijvoorbeeld:


Capaciteitentests


Capaciteitentests bepalen of uw intellectuele capaciteiten aansluiten bij de eisen voor de functie waarop u solliciteert. Om vast te kunnen stellen of uw intellectuele capaciteiten aansluiten bij de eisen voor de functie waarop u solliciteert worden verschillende capaciteitentesten bij u afgenomen. Deze testen zijn bijna altijd tijdsgebonden. Bekijk voorbeelden van capaciteitentesten.

 


Vragenlijsten


Vragenlijsten geven een indruk van uw persoonlijke eigenschappen. De psychologisch adviseur stelt op basis van onder andere de vragenlijsten vast of uw persoonlijkheidseigenschappen goed passen bij de omstandigheden van een bepaalde functie. Bekijk voorbeeldvragen.

 


Simulaties


Een simulatie maakt meestal onderdeel uit van een onderzoek voor commerciële functies (waarin u te maken heeft met klanten) en staf- en leidinggevende functies. In een realistisch nagespeelde praktijksituatie observeert de psychologisch adviseur uw gedrag. Bij simulaties wordt een relevante praktijksituatie realistisch nagespeeld. Daarbij wordt meestal gebruik gemaakt van professionele acteurs die geïnstrueerd zijn om het u niet al te makkelijk te maken en die reageren op uw gedrag.

De opdrachten draaien helemaal om uw gedrag. Gekeken wordt hoe u bijvoorbeeld leiding geeft, samenwerkt, of overtuigt. Voor elke simulatie krijgt u de gelegenheid om zich voor te bereiden, en na afloop wordt er steeds geëvalueerd.

 


Veiligheidgeschiktheid


Bij een onderzoek naar veiligheidsgeschiktheid test Human Company of u geschikt bent voor het uitvoeren van veiligheidstaken op of rond het spoor. Bij het psychologische onderzoek voor Veiligheidsgeschiktheid wordt u onder andere beoordeeld op uw vermogen om geconcentreerd te werken en snel te reageren. Op en om het spoor is dat immers belangrijk voor uw eigen veiligheid en die van anderen.

Daarnaast wordt tijdens de onderzoeksdag ook bekeken of u verantwoordelijk en beheerst bent in uw manier van werken. De zwaarte van de eisen die hieraan worden gesteld is afhankelijk van de zwaarte van de veiligheidstaak waarvoor u wordt beoordeeld.

Duidelijke uitleg

Het onderzoek bestaat uit een aantal tests, zoals een reactietest, concentratietests, capaciteitentests en vragenlijsten over uw persoonlijkheid. De meeste tests maakt u op een een computer. Daarvoor hoeft u geen ervaring met computers te hebben. Bij elke test wordt duidelijk uitgelegd wat de bedoeling is en mag u eerst even oefenen. En als u vragen heeft kunt u de hulp inroepen van de psychologisch assistent.

Naast de tests heeft u ook een gesprek met een psychologisch adviseur die bevoegd moet zijn om uw veiligheidsgeschiktheid te beoordelen. De adviseur probeert een inschatting te maken van uw stabiliteit, zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Voor sommige functies wordt ook nader ingegaan op onregelmatig werken of alleen werken.

 


virm6

×

Make an appointment and we’ll contact you.