Bezwaarprocedure

De bezwaarprocedure kunt u gebruiken wanneer u het niet eens bent met de inhoud en uitslag van uw psychologisch advies. Deze bezwaarprocedure geldt voor alle onderzoeken.

Indien u het niet eens bent met het psychologisch advies kunt u de volgende stappen ondernemen:


1. Bezwaar kenbaar maken

Tot 2 weken na ontvangst van de rapportage kunt u contact opnemen met de adviseur die het psychologisch onderzoek heeft uitgevoerd. De adviseur bekijkt dan of u door middel van een gesprek tot overeenstemming kunt komen.

Indien er in dit gesprek niet tot overeenstemming wordt gekomen, kunt u een schriftelijk bezwaar indienen. Hiermee zet u officieel de bezwaarprocedure in werking.


2. Bezwaar indienen

Een bezwaarprocedure in gang zetten kan door binnen acht weken na het assessment een schriftelijk bezwaar in te dienen. In het bezwaar legt u uit waarom u het niet eens bent met de uitslag. Het bezwaar kunt u richten aan het secretariaat van Human Company via bezwaar@humancompany.nl

Binnen twee weken na ontvangst kunt u een schriftelijke ontvangstbevestiging verwachten. Het bezwaar wordt altijd in behandeling genomen.


3. Beoordeling bezwaar

Het bezwaar wordt door een senior adviseur beoordeeld. Deze raadpleegt het dossier en verzamelt waar nodig informatie bij de betrokken adviseur, psychologisch assistent en mogelijk bij de opdrachtgever, uzelf of een deskundige.


4. Uitkomst bezwaar

Binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar deelt de senior adviseur schriftelijk de uitspraak aan u mee. Deze uitspraak is definitief. U kunt maar één keer bezwaar maken.

 

×

Make an appointment and we’ll contact you.

×

Hallo!

Klik hieronder om direct een vraag te stellen of stuur een e-mail naar assessments@humancompany.nl.

× Neem contact met ons op