Assessmentdag

Bij een assessment kijken we onder andere naar uw capaciteiten en sterke en zwakke kanten. Een assessment kan deel uitmaken van een selectieprocedure. Soms is het ook wettelijk verplicht, bijvoorbeeld bij werken op en rond het spoor (zie ook veiligheidsgeschiktheid). Meestal wil uw (toekomstige) werkgever meer weten over uw mogelijke functioneren.

Het assessment kan ook onderdeel zijn van een ontwikkeltraject. Dan onderzoeken we vooral waaraan u aandacht zou kunnen besteden om in de toekomst beter te functioneren.


De assessmentdag

Een assessment kan bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Gesprek met een adviseur (psycholoog), over onder andere motivatie en relevante ervaring.
  • Capaciteitentests om zicht te krijgen op uw denkniveau en specifieke vaardigheden.
  • Vragenlijsten die informatie geven over uw persoonskenmerken.
  • Simulaties die uw gedrag in de (nagespeelde) praktijk testen.

Meer informatie over de verschillende onderdelen vindt u bij Testinformatie.


Aan het begin van de dag vertelt de psychologisch assistent welke onderdelen er voor u in het assessment zitten. De duur van het assessment hangt af van het programma, maar meestal beslaat het de hele dag. Uiteraard zorgt Human Company in dat geval voor een lunch.

 

×

Make an appointment and we’ll contact you.