Betrouwbaar

Human Company is het grootste psychologisch keuringsbureau en gecertificeerd door toezichthoudende organen zoals Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) en RailAlert. Voor grootschalige werving en selectie ontwerpen we procedures waarbij grote aantallen sollicitanten (tot 6000 per jaar) op een soepele wijze kunnen worden gescreend.

In een vroegtijdig stadium wordt de slaagkans van een kandidaat op betrouwbare wijze vastgesteld. Bij kansrijke kandidaten wordt vervolgens diepergaand geschiktheidsonderzoek verricht. Onze ‘evidence based’ aanpak leidt tot betrouwbare resultaten, die de kritische toets van diverse inspecties ruimschoots doorstaan. Op basis van statistische gegevens verfijnen wij onze selectieprocedures continu.


In de praktijk: ProRail


ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland: aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid. Door verbeterde selectie in samenwerking met Human Company, is het slagingspercentage in de opleidingen voor treinverkeersleiders met meer dan 100% toegenomen.

 


Toegankelijk en betrouwbaar


heraldHerald is onder meer betrokken bij het veiligheidsonderzoek van ProRail. Psychologische veiligheidsonderzoeken worden veelal bij selectie aan de poort ingezet. Nieuwe medewerkers die passen bij de functie en die aantoonbaar in staat zijn veilig te kunnen werken, verkleinen immers de kans op ongevallen op de werkvloer. 

“We bouwen in hechte samenwerking met de klant selectieprocedures waarbij de meest kansrijke kandidaten zo vroeg mogelijk in het proces worden getraceerd.” 

 

×

Make an appointment and we’ll contact you.

×

Hallo!

Klik hieronder om direct een vraag te stellen of stuur een e-mail naar assessments@humancompany.nl.

× Neem contact met ons op