“Zicht op wat iemand kan, wil en zou kunnen”

Wilt u weten wat uw medewerker kan, wil en zou kunnen? Of wilt u weten of uw medewerker zichzelf specifiek kan ontwikkelen naar een functie binnen uw bedrijf? Onze ontwikkelassessments zijn een uitstekend middel om zicht te krijgen op wat een medewerker wil, kan en zou kunnen in samenhang met de doelen van de organisatie. Als werkgever heeft u er alle belang bij dat uw medewerkers hun sterke punten optimaal benutten en tegelijkertijd werken aan hun minder sterke punten. Het is daarom niet alleen belangrijk om te weten wat een medewerker kan, maar ook wat iemand zou kúnnen.

We brengen de wensen, competenties en leermogelijkheden van de medewerker in kaart. We geven de medewerker een onafhankelijk advies en begeleiden een goede vertaling naar de praktijk van het werk. Vervolgens werken we stap voor stap naar een reëel beeld en advies:

  • Stap 1. Assessmentdag, waarin we competenties, wensen en leermogelijkheden van de medewerker in kaart brengen, gekoppeld aan de gewenste ontwikkelrichting. 
  • Stap 2. Nabespreking, waarin we met de medewerker de uitkomsten en consequenties van de uitkomsten bespreken.
  • Stap 3. Ontwikkelplangesprek: medewerker en leidinggevende kijken samen met onze adviseur of de beoogde ontwikkeling wenselijk, reëel en praktisch haalbaar is, en wat daarvoor moet worden afgesproken
  • Stap 4. Begeleiding ontwikkeling: desgewenst kan Human Company de ontwikkeling begeleiden met coaching en/of workshops.

Feedback is een belangrijk onderdeel van het ontwikkelassessment. Hoe gaat de medewerker hiermee om en is hij/zij in staat om het toe te passen? Op die manier bieden we inzicht in het vermogen om te ontwikkelen. De exacte inhoud van het ontwikkelassessment stemmen wij graag met u af.


Casus: Arriva


“Als je iets doet, moet je het wel goed doen”, het motto van Arriva geldt van controleur tot directeur. Arriva verzorgd met 5.000 medewerkers (deels) het openbaar vervoer in de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Noord-Brabant, Overijssel en Zuid-Holland. Human Company speelt onder andere een rol bij de ontwikkeling van de medewerkers.

arriva


Betrokken en toegankelijk


barbara

Barbara Ketel is één van onze adviseurs die betrokken is bij de ontwikkelassessments bij Arriva. De adviseur helpt om inzicht te krijgen in de ontwikkelingsmogelijkheden en is ook sturend in de ontwikkeling van de kandidaat.

“Zicht krijgen op wat iemand kan, wil en zou kunnen is erg mooi. Diegene vervolgens helpen het overzicht te houden en stappen te maken, maakt mijn dag compleet.”

 

 

 

×

Make an appointment and we’ll contact you.

×

Hallo!

Klik hieronder om direct een vraag te stellen of stuur een e-mail naar assessments@humancompany.nl.

× Neem contact met ons op