Online voorselectie (assessment)

Voor elk e-assessment wordt een competentiekaart gemaakt, waarin de testresultaten worden vertaald naar bedrijfseigen competenties. Op basis hiervan stellen we een testprogramma op. Zijn de kandidaten geschikt voor de functie?

Zodoende vindt een online voorselectie plaats zonder uw tussenkomst, wat kosten bespaart. Ons voorselectiepakket kan verschillende soorten testen bevatten:

  • Persoonlijkheidstesten (standaard)
  • Intelligentietesten (standaard)
  • Specifieke vaardigheidstesten (typen, begrijpend lezen of luisteren, planningsvaardigheid, nauwkeurig werken etc.)
  • Inventariserende vragenlijsten (over specifieke functiegerelateerde criteria)

Kandidaten kunnen de test thuis of op locatie maken. 


Casus: Reclassering Nederland


Reclassering Nederland is verdeeld in 5 regio’s. De regio’s zijn zelf verantwoordelijk voor de werving en selectie van de reclasseringswerkers. Door het gebruik van e-assessments borgen wij dat landelijk dezelfde selectiestandaarden worden gehanteerd. Human Company levert een bijdrage aan ‘de juiste persoon op de juiste plek’ met de online voorselectie bij Reclassering Nederland.

reclassering

 


Professioneel en betrouwbaar


Janneke Litjens is onder meer betrokken bij de standaardisatie en professionalisering van het selectieproces. De online voorselectie is ondersteunend aan het selectiegesprek: het meet onderliggende bouwstenen in plaats van kennis en vaardigheden.

“Met het e-assessment wordt iedereen tegen dezelfde lat gelegd.”

 

 

 

×

Make an appointment and we’ll contact you.

×

Hallo!

Klik hieronder om direct een vraag te stellen of stuur een e-mail naar assessments@humancompany.nl.

× Neem contact met ons op